Rättsväsen

 


Islamisk rätt är den rådande, närmare bestämt som den tolkas av den s.k. hanafitiska rättsskolan om inte annat framgår av grundlagen eller andra av staten utformade lagar. De politiska förhållandena i landet gör att det är tveksamt om domstolsväsendet fungerar på ett effektivt sätt. Dödsstraff utdöms för vissa grova brott.