Klimat

 


Afghanistan har fyra årstider; vår, sommar, höst och vinter. Den största delen av landet har ett torrt kontinentalt inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. I delar av lågländerna, framför allt i södra och östra Afghanistan, kan sommartemperaturen bli upp till 50 grader, men stannar på omkring 20 grader på vintern.

I bergsområdena kan vintertemperaturen gå ned till minus 25 grader. I de högre bergsområdena kan vintertemperaturen bli betydligt lägre än så. Delar av bergstrakterna får djup snö på vintern och många samhällen är isolerade från omvärlden i upptill 4 månader. Det bevattnade jordbruket är till stor del beroende av att det kommer tillräckligt med snö i bergen som smälter på våren. På många håll är det bevattnade jordbruket helt beroende av att det kommer tillräckligt med snö i bergen. Snösäsongen är mellan oktober och april, men varierar beroende på höjden över havet.

I lågländerna faller regn framför allt på hösten och i början av året. Vårregnen är av stor betydelse för jordbruket. Tillräckligt med regn vid rätt tid på året är en förutsättning för det regnbevattnade jordbruket (kallas Lalmi) som är dominerande i norra Afghanistan. Sedan 1990-talet har Afghanistan drabbats av återkommande torka i antingen hela eller delar av landet. På senare år har framför allt norra Afghanistan och områden i den västra delen av de centrala högländerna ofta hemsökts av torka. Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Under sommaren blåser den heta så kallade 120-dagarsvinden in från väster och kan ge dagstemperaturer på närmare 50 grader. Vintertid kan temperaturen i höglandet sjunka under 25 minusgrader.