Befolkning

 


Afghanistan har mellan 26 och 33 miljoner invånare, beroende på källa. Alla uppgifter om både den totala folkmängden och storleken på de olika etniska grupperna är uppskattningar. Oavsett uppskattning av de etniska gruppernas storlek är uppgifterna ofta ifrågasatta. Ett försök till folkräkning 1979 kunde inte slutföras på grund av att kriget brutit ut. De officiella uppgifterna från Statistiska centralbyrån i Kabul (27 miljoner människor) bygger på en uppskattad befolkningsökning på 2,6 procent med utgångspunkt från de uppgifter den dåvarande staten hävdade att den fått fram 1979. De officiella befolkningsuppgifterna tar inte hänsyn till den stora landsflykten och internflykten på 1980-90-talen (omkring halva befolkningen), eller återflytten av 5,5 miljoner människor från granländerna och den dramatiska urbaniseringstakten på 2000-talet.

Det förekommer en stor säsongsmässig arbetskraftsmigration av män till städerna under sommarhalvåret, liksom tillfällig arbetskraftsmigration till framförallt Iran och den arabiska halvön samt i viss mån till Pakistan, vilket ytterligare försvårar att beräkna den totala befolkningen, liksom i folkmängden i olika delar av landet. Uppskattningsvis har omkring 70 procent av befolkningen sin hemort på landsbygden. Större städer är huvudstaden Kabul, Mazar-e Sharif och Kunduz i norr, Herat, i väster, Kandahar, i söder, och Jalalabad i öster.

Landet är tätast befolkat i provinserna kring huvudstaden Kabul. Andra tätbefolkade områden finns främst i Heratområdet, i väst, slätterna runt Kunduz, i norr, och Nangaharprovinsen i öster och längs floderna i provinserna Kandahar och Helmand i söder. Den bofasta landsbygdsbefolkningen lever oftast i mindre byar i anslutning till floder och konstbevattnade områden.

Etniska grupper

Det finns ett 10-tal större och mer än 30 mindre etniska folkgrupper. Den största etniska gruppen är pashtunerna. De flesta pashtuner bor i de södra och östra delarna av landet. Det finns också stora grupper pashtuner i norra och västra Afghanistan. Antalet pashtuner uppskattas till 45 procent av befolkningen. De flesta pashtuner talar pashtu, som är ett östiranskt språk. Den näst största etniska gruppen är tadzjikerna som utgör cirka 25 procent av befolkningen. De bor framförallt i norr och nordöst och i städer. I väster, i Heratprovinsen, finns en stor tadzjikisk befolkning, ofta som kallas Farsiwan. De flesta tadzjiker talar dari (afghansk persiska), förutom i väster där de talar farsi (iransk persiska). I norra Afghanistan bor flera turkiska folk så som uzbeker och turkmener. Uzbekerna, som utgör cirka 15 procent av befolkningen, talar antingen dari eller uzbekiska, som är ett turkiskt språk. Turkmenerna talar det turkiska språket turkmenska och/eller dari. Det bor uppskattningsvis 500 000 turkmener i Afghanistan. Det finns även daritalande araber i norra Afghanistan. Små grupper araber bor också i östra Afghanistan.

Hazarer bor till stor del i Hazarajat i de centrala högländerna, liksom i städer som Kabul, Mazar-e Sharif (i norra Afghanistan) och i Herat där det finns betydande inflyttad hazarisk befolkning. Mindre grupper med hazarer bor också i andra delar av landet. Hazarer är av mongolisk härkomst. I motsats till de flesta andra grupper är de flesta hazarer shiamuslimer. Uppskattningsvis 15 procent av befolkningen är hazarer. Hazarernas språk är hazaragi, en persisk dialekt, men de flesta talar även dari.

Längst i nordost, i Wakhankorridoren, bor en liten grupp kirgiser (ett turkiskt folk) och pamirer (ett dardiskt folk). Längst i söder och i väster bor balucher och en del brahuier. Balucherna talar baluchiska (ett iranskt språk) och brahuierna talar brahui (ett dravidiskt språk).

I västra Afghanistan bor de fyra Chahar Aimak folken Kala Nao Hazarer, Firozkohier, Jamshedier och Taimanier. Antalet Aimaker uppskattas till allt från 250 000 till 2 miljoner människor. De är farsitalande.

I bergstrakterna i öster, i huvudsak i Nuristanprovinsen, bor nuristanier. Nuristanier talar fyra indoiranska språk. Nuristanierna är det sista folk som islamiserades i Afghanistan. Fram till 1895 då området erövrades av den afghanska emiren Abdur Rahmans kallades de för kafirer (otrogna), men blev i och med erövringen tvångsislamiserade. En liten grupp kafirer, som flydde till dåvarande brittiska Indien, praktiserar fortfarande den gamla religionen i Kalash i norra Pakistan. I utkanterna av Nuristan bor pashaier, som talar pashai som är ett dardiskt språk.

Folkökningen är snabb, 2,6 procent per år, och 45 procent av befolkningen beräknas vara under 15 år. Många av de folkgrupper som bor i Afghanistan finns också i granländerna Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan. I många fall bor det fler av dessa grupper i grannländerna än i Afghanistan.