Befolkning

 


Befolkningen fördelar sig på 10-talet större och mer än 30 mindre etniska grupper. Även om alla invånare i A. officiellt kallas för afghaner, är detta egentligen benämningen på medlemmar av A:s största etniska grupp, pashtunerna, som omfattar 4-6 milj. människor. Pashtunerna är huvudsakligen bosatta i de västra, södra och östra delarna av A.

Den näst största gruppen, tadzjikerna, talar persiska (dari) och omfattar ca 2 milj. De återfinns utspridda över A., bl.a. omkring Herat och i nordöst. I pashtundominerade områden används ordet tadzjik också ofta som generell benämning på icke-pashtuner. I norra A. lever en rad mongoliska folk, som talar turkiska språk; de viktigaste är uzbeker (ca 800 000) och turkmener (ca 300 000); längst i nordöst finns en mindre grupp av kirgizer. I norr finns dessutom spridda grupper av s.k. araber (ca 70 000), som emellertid talar persiska. I de centrala delarna av A. finns hazarer (ca 600 000), ett mongoliskt folk som talar persiska och är shiiter (medan de flesta andra grupper är sunniter); hazarerna ringaktas av många andra grupper. I väster finns de persisktalande, halvnomadiska och till dels bofasta aimak (ca 300 000). I de sydligaste och västligaste trakterna lever balucher (ca 70 000) och den lilla, dravidisktalande brahui-gruppen. I Hindukush-bergen i öster finns nuristaner (f.d. kafirer, ca 80 000) och pashai (ca 80 000), vilka är uppdelade i stammar och talar språk av indiskt ursprung.

Folkökningen är snabb, 2,6 % per år, och 45 % av befolkningen beräknas vara under 15 år. Landet är tätast befolkat i provinserna kring huvudstaden Kabul. Andra koncentrationer finns främst i Heratområdet i nordväst och i Kunduzdalen i norr. Den bofasta landsbygdsbefolkningen lever oftast i mindre byar i anslutning till floder och konstbevattnade områden. Urbaniseringen i A. är blygsam, och 1978 bodde 13 % i städer. Till följd av kriget under 1980-talet beräknades Kabuls befolkning år 1989 ha ökat till ca 2 milj. inv.
Övriga stora städer är Kandahar, Herat och Mazar-i-Sharif.
Alla uppgifter rörande landets befolkning är mycket osäkra. Den senaste befolkningsräkningen var 1979, och efter det har landet befunnit sig i inbördeskrig. Landet är tätast befolkat i provinserna kring huvudstaden Kabul. Andra koncentrationer finns främst i Heratområdet i nordväst och i Kunduzdalen i norr. Den bofasta landsbygdsbefolkningen lever oftast i mindre byar i anslutning till floder och konstbevattnade områden. Urbaniseringen är blygsam. Förutom huvudstaden Kabul (1,8 milj. inv., 2000) är de tre största städerna Qandahar, Herat och Mazar-e Sharif. Födelse- och dödstalen beräknades 2001 till 43 resp. 19 U, vilket ger en naturlig befolkningstillväxt av 2,4 %. Av de ca 5,5 miljoner afghaner som flydde till Pakistan och Iran under 1980-talet hade ca 2 miljoner återvänt 1995.