Commitment for Change

Commitment for Change

Svenska Afghanistankommittén har antagit en ny strategisk plan. Den kommer att verka som ett fundament i vår verksamhet under de kommande fyra åren. [...]

anytt cover #3 2014 web

Afghanistan-nytt #3 2014

Afghanistans brist på pressfrihet är ett direkt hot mot landets demokratiutveckling. Därtill riktas omvärldens mediala intresse mot andra länder, vilket kan minska både människors kännedom om [...]

Afghanistan-nytt #1 2014

Afghanistan-nytt #1 2014

Allt du behöver veta om inför presidentvalet. Den 5 april går Afghanistans folk till valurnorna för att utse en ny president. Här vill vi ge dig en översikt om valets förutsättningar: om [...]