lasseB

Sök mitt gamla jobb

Om du vill ha en upplevelse för resten av livet: sök jobbet i Kabul, som informationschef för Svenska Afghanistankommitten! Jag var där 2010-2012 och det var det mest givande jag gjort. Hittills. [...]

Commitment for Change

Commitment for Change

Svenska Afghanistankommittén har antagit en ny strategisk plan. Den kommer att verka som ett fundament i vår verksamhet under de kommande fyra åren. [...]

anytt cover #3 2014 web

Afghanistan-nytt #3 2014

Afghanistans brist på pressfrihet är ett direkt hot mot landets demokratiutveckling. Därtill riktas omvärldens mediala intresse mot andra länder, vilket kan minska både människors kännedom om [...]