Commitment for Change

Commitment for Change

Svenska Afghanistankommittén har antagit en ny strategisk plan. Den kommer att verka som ett fundament i vår verksamhet under de kommande fyra åren. [...]

cover #4 2014

Afghanistan-nytt #4 2014

Tema kulturell identitet. Cricket var en av de få sporter som inte förbjöds under talibanernas intåg i Afghanistan. Nu har den vuxit sig till landets största. [...]